Jidokwan versjon 2?

Av | 21 mars 2019
Det er mye som skjer i Kukkiwon for tiden. Dessverre er en del ikke av den positive arten..
Hva sluttresultatet mht. Kukkiwon og dets fremtid er ennå usikkert, men vi tror alle er enige om at vi håper Kukkiwon som en institusjon vil fortsette å være det det er i dag.

Les videre

What is the Jidokwan?

Av | 21 mars 2019


Jidokwan, as meaning of the «way of wisdom», has developed through the root of Chosun Yun Moo Kwan. Jidokwan, especially took a main role for the Kwan unity act, the new executive committee drove the act positively. Les videre