Jidokwan 76års jubileum holdt i Seoul

Av | 4 mars 2022
1 Mars Seoul, Korea
Gratulerer med 76 år jubileet!
Siste jubileet var for to år siden. I mellomtiden kom korona..
World Ji Do Kwan Taekwondo Do Federation
Founder, past & current headmasters
Founder Grandmaster Jeon Sang Sup 1940-1950
1st Head Master Grandmaster Yoon Kwae Byung 1950-1961
2nd Head Master Grandmaster Lee Jong Woo 1967-1973
3rd Head Master Grandmaster Bae Young Ki 1973-1975
4th Head Master Grandmaster Lee Jong Woo 1975-1988
5th Head Master Grandmaster Lee Seung Wan 1988-2017
6th Head Master Grandmaster An Hak Sun 2018-

74de Jidokwan jubileums møte – Korea

Av | 9 januar 2020

Info Taekwondo Jidokwan
World Taekwondo ji do kwan federation family!

For the new year, I wish you more health and good luck in everything you do.
The Federation will hold the 74th Anniversary Ceremony as follows.
We look forward to your continued participation in Ji Do Kwan.

Date and time: March 1st, 2020 Venue: Opening Ceremony of 11 at Samjung Hotel, Gangnam-gu, Seolle-si

With regards
Secretary General jidokwan
GM Kim, Kap Sik

Jidokwan Korea besøker Norge

Av | 18 juni 2019

Jidokwan president Lee, Seung-Wan og Jidokwan Generalsekretær GM Kim, Kap-Sik besøker Norge i Juli. Begge er invitert til TTU’s sommerfestival, og vil også delta som instruktører iht. informasjonen fra TTU.

For oss som er jidokwan er dette en veldig hyggelig hendelse, og vi håper at GM Lee og GM Kim vil få ett hyggelig opphold i Norge.

Jidokwan versjon 2?

Av | 21 mars 2019
Det er mye som skjer i Kukkiwon for tiden. Dessverre er en del ikke av den positive arten..
Hva sluttresultatet mht. Kukkiwon og dets fremtid er ennå usikkert, men vi tror alle er enige om at vi håper Kukkiwon som en institusjon vil fortsette å være det det er i dag.

Les videre

What is the Jidokwan?

Av | 21 mars 2019


Jidokwan, as meaning of the «way of wisdom», has developed through the root of Chosun Yun Moo Kwan. Jidokwan, especially took a main role for the Kwan unity act, the new executive committee drove the act positively. Les videre