Jidokwan Korea besøker Norge

Av | 18 juni 2019

Jidokwan president Lee, Seung-Wan og Jidokwan Generalsekretær GM Kim, Kap-Sik besøker Norge i Juli. Begge er invitert til TTU’s sommerfestival, og vil også delta som instruktører iht. informasjonen fra TTU.

For oss som er jidokwan er dette en veldig hyggelig hendelse, og vi håper at GM Lee og GM Kim vil få ett hyggelig opphold i Norge.

Jidokwan versjon 2?

Av | 21 mars 2019
Det er mye som skjer i Kukkiwon for tiden. Dessverre er en del ikke av den positive arten..
Hva sluttresultatet mht. Kukkiwon og dets fremtid er ennå usikkert, men vi tror alle er enige om at vi håper Kukkiwon som en institusjon vil fortsette å være det det er i dag.

Les videre

What is the Jidokwan?

Av | 21 mars 2019


Jidokwan, as meaning of the «way of wisdom», has developed through the root of Chosun Yun Moo Kwan. Jidokwan, especially took a main role for the Kwan unity act, the new executive committee drove the act positively. Les videre