Jidokwan 76års jubileum holdt i Seoul

Av | 4 mars 2022
1 Mars Seoul, Korea
Gratulerer med 76 år jubileet!
Siste jubileet var for to år siden. I mellomtiden kom korona..
World Ji Do Kwan Taekwondo Do Federation
Founder, past & current headmasters
Founder Grandmaster Jeon Sang Sup 1940-1950
1st Head Master Grandmaster Yoon Kwae Byung 1950-1961
2nd Head Master Grandmaster Lee Jong Woo 1967-1973
3rd Head Master Grandmaster Bae Young Ki 1973-1975
4th Head Master Grandmaster Lee Jong Woo 1975-1988
5th Head Master Grandmaster Lee Seung Wan 1988-2017
6th Head Master Grandmaster An Hak Sun 2018-