Jidokwan versjon 2?

Av | 21 mars 2019
Det er mye som skjer i Kukkiwon for tiden. Dessverre er en del ikke av den positive arten..
Hva sluttresultatet mht. Kukkiwon og dets fremtid er ennå usikkert, men vi tror alle er enige om at vi håper Kukkiwon som en institusjon vil fortsette å være det det er i dag.

Men, som ett indirekte resultat av de siste årene med krangel og problemer internt i Kukkiwon begynner flere av de høyere og høyeste graderte innenfor de kwans som fremdeles er en del av WT Taekwondo i dag, å gjenoppta kontakten med sine gamle kwans.Noe som ikke var ansett som veldig korrekt å gjøre bare nore år siden, siden kwan’ene var i grunn oppløst til fordel for taekwondos opprettelse/forening for over 60 år siden.

Det samme kan man også si mht. jidokwan. Hvorvidt det kommer noe håndfast ut av dette for de av oss som har en Jidokwan tilhørighet i dag skal det bli spennende å se og følge med på i tiden fremover.For de av dere som ikke er klar over det har Norge noen av de høyeste graderte mastere innenfor Jidokwan i dag. Hvis det ender opp med at man velger å fokusere mer på Jidokwan som en stilart i tiden fremover, er det derfor viktig at disse mastere går sammen også her i Norge og finner ett felles grunnlag for videre samarbeid under Jidokwans feller banner..